Choose the best answer to fill in the blank.My sister   ________as a nurse for a big hospital.   


Câu 79929 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Dùng thì hiện tại đơn để nói về một thực tế ở hiện tại: ai đó hiện tại làm nghề gì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.