Choose the best answer to fill in the blank.Tomorrow ________ Monday.


Câu 79930 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

Tomorrow ________ Monday.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cấu trúc thì HTĐ của động từ tobe:

Chủ ngữ + am/are/is (not) + bổ ngữ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.