Choose the best answer to fill in the blank.We usually _________books, _________to music or _______TV.


Câu 79931 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

We usually _________books, _________to music or _______TV.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dùng thì hiện tại đơn với trạng từ “usually” (thường thường) để diễn tả những hành động thường làm ở hiện tại.

- Chủ ngữ “we” là số nhiều => các động từ giữ nguyên không chia

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.