Choose the best answer to fill in the blank.____________ you ______ TV? No, we _______.


Câu 79932 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

____________ you ______ TV? No, we _______.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả các hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.