Choose the best answer to fill in the blank.My daughter ________in Japan next month.


Câu 79933 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

My daughter ________in Japan next month.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động mang nghĩa tương lai đã có kế hoạch trước, được dự trù trước.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.