Choose the best answer to fill in the blank.He ________ in his room.


Câu 79934 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

He ________ in his room.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “always” để diễn tả sự không hài lòng hay phàn nàn về việc gì 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.