Choose the best answer to fill in the blank.Now we ________ on the beach. The weather _____ great!


Câu 79937 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

Now we ________ on the beach. The weather _____ great!


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Câu trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “now” (bây giờ) để diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

- Câu sau đưa ra nhận xét, chỉ thực tế ở hiện tại => chia thì hiện tại đơn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.