Choose the best answer to fill in the blank.Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always ______ in England.


Câu 79938 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always ______ in England.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Câu trên diễn tả một sự thật, 1 sự việc mang tính chất lặp lại

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.