Choose the best answer to fill in the blank.She ________her dirty socks on the floor for me to pick up! Who _____ I am? Her maid?


Câu 79939 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

She ________her dirty socks on the floor for me to pick up! Who _____ I am? Her maid?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Trạng từ “always” (luôn luôn) chỉ sự phàn nàn, bực mình => chia ở thì hiện tại tiếp diễn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.