Choose the best answer to fill in the blank.My brothers_______ my clothes without asking me, which ______ me angry. 


Câu 79945 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

My brothers_______ my clothes without asking me, which ______ me angry. 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Vế trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “constantly” để diễn tả sự không hài lòng, bực mình hay phàn nàn về việc gì;

- Đại từ quan hệ “which” thay thế cho cả mệnh đề đứng trước, giữ vai trò làm chủ ngữ số ít

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.