Choose the best answer to fill in the blank.My son  _____ noise, so I ______ on my work at home.


Câu 79946 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

My son  _____ noise, so I ______ on my work at home.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Vế trước dùng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “constantly” để diễn tả sự không hài lòng, bực mình hay phàn nàn về việc gì;

- Chủ ngữ “my son” là số ít => chia tobe số ít

- Vế sau diễn tả sự việc, thực tế ở hiện tại => chia thì hiện tại đơn

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.