Choose the best answer to fill in the blank.The mechanic is repairing Judy’s car. => Judy’s car _______ by the mechanic.


Câu 79948 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

The mechanic is repairing Judy’s car.

=> Judy’s car _______ by the mechanic.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Lấy tân ngữ “Judy’s car” lên làm chủ ngữ

Bị động thì hiện tại tiếp diễn => “is repairing” chuyển thành "is + being + Ved/V3"

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.