Choose the best answer to fill in the blank.Should they help Jane with the sewing? => Should Jane _______ with the sewing?


Câu 79949 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

Should they help Jane with the sewing?

=> Should Jane _______ with the sewing?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bị động trong câu nghi vấn với động từ khuyết thiếu: Should + S + be + Ved/V3?

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.