Choose the best answer to fill in the blank.Where ____ the 1988 Olympic Games___?


Câu 79950 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

Where ____ the 1988 Olympic Games___?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bị động câu nghi vấn: Từ để hỏi + was/ were + S + Ved/V3?

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.