Choose the best answer to fill in the blank.The bank manager kept me for half an hour. => I ______ for half an hour by the bank manager.


Câu 79951 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

The bank manager kept me for half an hour.

=> I ______ for half an hour by the bank manager.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Câu đã cho sử dụng thì quá khứ đơn nên khi chuyển về bị động phải dùng to be ở dạng quá khứ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.