Choose the best answer to fill in the blank.The announcement ______ by the president in 30 minutes.


Câu 79953 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

The announcement ______ by the president in 30 minutes.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Câu bị động thì tương lai đơn: will + be +V ed/V3

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.