Choose the best answer to fill in the blank.They used to drink beer for breakfast in England years ago. => Beer ________ for breakfast in England years ago.


Câu 79954 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

They used to drink beer for breakfast in England years ago.

=> Beer ________ for breakfast in England years ago.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Bị động với cấu trúc "used to": S + used to + be + Ved/V3

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.