Choose the best answer to fill in the blank.The floor ________ when I arrived.


Câu 79955 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

The floor ________ when I arrived.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.