Choose the best answer to fill in the blank.How ____ candles _____?


Câu 79956 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

How ____ candles _____?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bị động câu nghi vấn: từ để hỏi + is/am/are + S + Ved/V3

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.