Choose the best answer to fill in the blank.A new museum _____ in this land before we came to live in Vietnam in 1999.


Câu 79957 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

A new museum _____ in this land before we came to live in Vietnam in 1999.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Câu bị động với thì quá khứ hoàn thành: S + had been + Vp2

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.