Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (( ax + by = c a'x + b'y = c' right. ) (các hệ số khác 0) vô nghiệm khi


Câu 7996 Nhận biết

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn \(\left\{ \begin{array}{l}ax + by = c\\a'x + b'y = c'\end{array} \right.\) (các hệ số khác $0$) vô nghiệm khi


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.