Choose the best answer to fill in the blank.Someone reported that the situation was under control.


Câu 79961 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Someone reported that the situation was under control.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Động từ V1 ở thì quá khứ đơn nên chuyển thành “was/were + reported”

- Động từ V2 ở thì quá khứ đơn nên chuyển thành “to be”

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.