Choose the best answer to fill in the blank.Everyone expects that the soap opera will end next year.


Câu 79964 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Everyone expects that the soap opera will end next year.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Động từ V1 ở thì hiện tại đơn nên chuyển thành “ is/am/are + expected”

- Động từ V2 ở thì tương lai đơn nên chuyển thành “to end”

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.