Choose the best answer to fill in the blank.It is reported that two people were injured in the explosion. => Two people ________ in the explosion.


Câu 79966 Vận dụng cao

Choose the best answer to fill in the blank.

It is reported that two people were injured in the explosion.

=> Two people ________ in the explosion.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.