Choose the best answer to fill in the blank.It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.


Câu 79967 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Câu diễn tả nguyên nhân kết quả nên dùng liên từ “so”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.