Choose the best answer to fill in the blank.My hobbies are playing soccer _______ listening to music.


Câu 79968 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

My hobbies are playing soccer _______ listening to music.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dùng liên từ "and" để nối 2 cụm cùng từ loại 

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.