Choose the best answer to fill in the blank.Would you like tea ______coffee?


Câu 79969 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

Would you like tea ______coffee?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Câu diễn tả sự lựa chọn nên dùng liên từ “or”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.