Choose the best answer to fill in the blank.She loves comedies, ________ her husband is interested in action films.


Câu 79970 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

She loves comedies, ________ her husband is interested in action films.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

2 vế chỉ 2 sở thích trái ngược nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.