Choose the best answer to fill in the blank.Pop music is so popular, ________ the melody is simple and memorable.


Câu 79971 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

Pop music is so popular, ________ the melody is simple and memorable.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vế sau đưa ra lý do cho vế trước

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.