Choose the best answer to fill in the blank.I tried my best in the final test, ________ the result was not as good as I expected.


Câu 79972 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

I tried my best in the final test, ________ the result was not as good as I expected.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vế sau có kết quả trái ngược với mong ước của vế đầu nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược .

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.