Choose the best answer to fill in the blank.You can go to the movies with me, _______ you can go to the concert alone.


Câu 79973 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

You can go to the movies with me, _______ you can go to the concert alone.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

2 mệnh đề miêu tả 2 sự lựa chọn, không thế này thì thế khác

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.