Choose the best answer to fill in the blank.I want to work as an interpreter in the future, _____ I am studying Russian at university.


Câu 79974 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

I want to work as an interpreter in the future, _____ I am studying Russian at university.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dùng liên từ "so" dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước "so" luôn có dấu phẩy ngăn cách

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.