Choose the best answer to fill in the blank.I had failed the driving test once, _____ I was very nervous yesterday.


Câu 79975 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

I had failed the driving test once, _____ I was very nervous yesterday.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Từ nối giữa nguyên nhân – kết quả

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.