Choose the best answer to fill in the blank.My mum and dad hate my long, dyed hair _______ strange clothes _______ I’m in a band _______ I need to look cool! 


Câu 79977 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

My mum and dad hate my long, dyed hair _______ strange clothes _______ I’m in a band _______ I need to look cool! 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Chỗ trống thứ nhất nối 2 từ cùng loại

- Chỗ trống thứ hai diễn tả sự đối lập

- Chỗ trống thứ ba để chỉ kết quả, hệ quả

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.