Choose the best answer to fill in the blank.Later on, Beethoven became an assistant organist, _______ also played viola for a famous orchestra.


Câu 79978 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Later on, Beethoven became an assistant organist, _______ also played viola for a famous orchestra.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Câu diễn tả thêm thông tin nên dùng liên từ “and”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.