Choose the best answer to fill in the blank.Traditional musical forms are often performed on contemporary stages, _____ “Don ca tai tu Nam bo” is presented at homes of the local people.


Câu 79979 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Traditional musical forms are often performed on contemporary stages, _____ “Don ca tai tu Nam bo” is presented at homes of the local people.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Câu diễn tả sự tương phản nên dùng liên từ “but”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.