Choose the best answer to fill in the blank.Both the father and grandfather of Beethoven were professional singers, _______ musicianship was in the family.


Câu 79981 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Both the father and grandfather of Beethoven were professional singers, _______ musicianship was in the family.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Câu diễn tả nguyên nhân kết quả nên dùng liên từ “so”

Xem lời giải

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.