Choose the best answer to fill in the blank.The Vietnamese authorities decided _______ files on “Don ca tai tu Nam bo” to UNESCO.


Câu 79982 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

The Vietnamese authorities decided _______ files on “Don ca tai tu Nam bo” to UNESCO.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

decide to do something: quyết định làm gì đó

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.