Choose the best answer to fill in the blank.In “Hat Gheo”, the boy and girl look at each other because they would like ____ their feelings during the performance.


Câu 79983 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

In “Hat Gheo”, the boy and girl look at each other because they would like ____ their feelings during the performance.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

would like + to-V: muốn làm gì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.