Choose the best answer to fill in the blank.With an oar, the actor of “Tuong” try _______ the viewers the boat fast sailing, wavering due to waves, making the viewers feel as though they were on the boat.


Câu 79984 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

With an oar, the actor of “Tuong” try _______ the viewers the boat fast sailing, wavering due to waves, making the viewers feel as though they were on the boat.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

try + to V: cố gắng/ cố làm điều gì 

try + V-ing: thử làm điều gì 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.