Choose the best answer to fill in the blank.Aguilera’s hit single “Genie in a Bottle” made her ______ a Grammy Award for Best New Artist.


Câu 79985 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

Aguilera’s hit single “Genie in a Bottle” made her ______ a Grammy Award for Best New Artist.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Cấu trúc: make somebody do something: bắt/ khiến ai đó làm gì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.