Choose the best answer to fill in the blank.Adele has planned _______  her new album after the success of “Hello” and “25”.   


Câu 79987 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

Adele has planned _______  her new album after the success of “Hello” and “25”.   


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

plan to do something: lên kế hoạch làm việc gì đó

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.