Choose the best answer to fill in the blank.Vietnamese viewers expect foreign-origin reality shows _______ a “breath of fresh air” to TV channels.


Câu 79988 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

Vietnamese viewers expect foreign-origin reality shows _______ a “breath of fresh air” to TV channels.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

expect somebody/ something to do something: mong đợi ai đó làm gì/ mong đợi điều gì đó như thế nào

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.