Choose the best answer to fill in the blank.TV viewers could see the contestants of the Vietnam’s Next Top Model _____ confidently on the catwalk.


Câu 79989 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

TV viewers could see the contestants of the Vietnam’s Next Top Model _____ confidently on the catwalk.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

see + O + V: nhìn thấy toàn bộ hành động, chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

see + O + V-ing: nhìn thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.