Choose the best answer to fill in the blank.He does not permit anybody _____  in his house.


Câu 79990 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

He does not permit anybody _____  in his house.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

permit somebody to do something: cho phép ai làm gì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.