Choose the best answer to fill in the blank.They should instruct you ____this work. It is their responsibility.


Câu 79991 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

They should instruct you ____this work. It is their responsibility.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Instruct somebody to do something: hướng dẫn ai đó làm việc gì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.