Choose the best answer to fill in the blank.As she drove past his house she noticed him ____away from home.


Câu 79992 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

As she drove past his house she noticed him ____away from home.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

notice + O + V: để ý thấy toàn bộ hành động, toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối

notice + O + V-ing: để ý thấy việc gì đang diễn ra rồi chứ không rõ cả quá trình 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.