Choose the best answer to fill in the blank.She made her son _____ the window before he could go outside _____ with his friends.


Câu 79993 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

She made her son _____ the window before he could go outside _____ with his friends.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

make somebody do something: khiến ai, bắt ai phải làm gì đó

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.