Bằng cách tìm giao điểm của hai đường thẳng d: - 2x + y = 3 và d':x + y = 5 ta tìm được nghiệm của hệ phương trình ( - 2x + y = 3 x + y = 5 right. là ( ((x_0);(y_0)) ). Tính (y_0) - (x_0).


Câu 8005 Vận dụng

Bằng cách tìm giao điểm của hai đường thẳng $d: - 2x + y = 3$ và $d':x + y = 5$ ta tìm được nghiệm của hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l} - 2x + y = 3\\x + y = 5\end{array} \right.$ là $\left( {{x_0};{y_0}} \right)$. Tính ${y_0} - {x_0}$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm giao điểm của hai đường thẳng $d$ và $d'$

Bước 2: Tọa độ giao điểm của  $d$ và $d'$ chính là nghiệm của hệ phương trình. Từ đó tính giá trị biểu thức cần tìm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.