Các sợi ngắn xuất phát từ các nơron có lên gọi là:


Câu 80086 Nhận biết

Các sợi ngắn xuất phát từ các nơron có lên gọi là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.